< >

Verkenner van de (online) netwerksamenleving. Begeleider bij innovatieve nieuwe vormen van burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Onderzoeker van maatschappelijke dynamiek. Stimulator van ambtelijke en bestuurlijk lef om daadwerkelijk nieuwe stappen te durven zetten.

Dialoog

In gesprek met de samenleving. Makkelijker gezegd dan gedaan. Waar begin je en wat komt er allemaal bij kijken?

Doe-democratie

Inwoners nemen steeds vaker zelf het initiatief en betrekken de overheid steeds minder. Welke rol ligt er voor de overheid in de doe-democratie?

Online netwerksamenleving

De samenleving virtualiseert in rap tempo. Er ontstaat een nieuw spel met andere knikkers. Wat vraagt dat van bestuurders, de organisatie en de vaardigheden van medewerkers?