Ambtelijke vernieuwers in kaart

Hoe zijn ambtelijke vernieuwers en hun initiatieven met elkaar verbonden?

De gemeente Emmen investeert in de ontwikkeling van haar organisatie met het programma Emmen Ontwikkelt VeRDeR. Emmen heeft de ambitie om ‘mensgerichte dienstverlening’ te leveren en ‘meer van de samenleving’ te zijn. Het programma stimuleert collega’s om eigen initiatieven te starten die aan deze ambitie een concrete bijdrage levert.

Binnen het programmateam bestaat de indruk dat er meer initiatieven zijn dan ze in beeld hebben. Initiatieven die in beeld zijn, zijn dat vooral binnen het programmateam (en minder binnen de bredere ambtelijke organisatie). En tot slot zouden collega’s niet altijd herkennen hoe zij zelf een bijdrage (kunnen) leveren aan de organisatieontwikkeling. Het programmateam is daarom van mening dat ze de organisatieontwikkeling ‘dichter bij de medewerkers moet brengen‘. Een middel om dat te bereiken is een netwerkvisualisatie.

De gemeente heeft DUiDT gevraagd om alle initiatieven en daarbij betrokken medewerkers als een netwerk te visualiseren. Deze netwerkvisualisatie moet niet alleen een completer overzicht geven van initiatieven en medewerkers, maar ook meer inzicht in de ‘aard’ van het netwerk en de (verbindende) rollen die initiatieven en medewerkers daarin spelen. De resultaten vormen de basis voor interne gesprekken over vervolgstappen in de organisatieontwikkeling.