Arnout Ponsioen

Van huis uit ben ik Cultureel Antropoloog. De afgelopen 20 jaar specialiseerde ik me in de netwerksamenleving en de veranderende relatie van de overheid met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Inhoudelijk steeds wisselend (van het doven van lantaarnpalen, bezuinigingen, ontwikkelingssamenwerking tot aan de aanleg van breedband in het buitengebied) maar qua aanpak steeds gericht op slimme dialoog-strategie├źn met inzet van offline en online middelen.

Ik was werkzaam voor onder andere de Erasmusuniversiteit Rotterdam, TNO-ICT, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, EMMA en Senza Communicatie.

Sinds mei 2014 ben ik eigenaar van het bureau DUiDT. Als verkenner van de netwerksamenleving is DUiDT de begeleider van innovatieve vormen van burgerparticipatie en overheidsparticipatie, onderzoeker van maatschappelijke dynamiek en stimulator van ambtelijke en bestuurlijk lef om daadwerkelijk nieuwe stappen te durven zetten.

In de uiteenlopende projecten die ik mocht uitvoeren, merkte ik dat de typisch antropologisch blik (op beleving en betekenisgeving) en methoden (participatief, observerend, netwerkvormend, winnen van vertrouwen) veel aanknopingspunten bieden om (communicatieve) aanpakken te ontwikkelen die beter aansluiten bij de dynamiek van de netwerksamenleving.

Ik word sterk gedreven door projecten waar maatschappelijk betekenisvolle vraagstukken gecombineerd worden met innovatieve interactieve aanpakken. Opdrachtgevers die net buiten de gebaande paden willen en kunnen opereren, trekken me daarom aan.

Ik heb een open houding, verleid liever dan dat ik afdwing. Ik ben een verbinder met een zelfstandige, analytische en innovatieve insteek. Ik ben een doorzetter, beschikkend over een creatieve geest, nieuwsgierig, leergierig, en idealistisch.

Samenwerking is voor mij de basis. Niet alleen vanwege het menselijke plezier, maar ook omdat het een belangrijke voorwaarde is voor het vinden van creatieve oplossingen en het kunnen zetten van daadwerkelijk betekenisvolle vervolgstappen.