Diensten


Advies

DUiDT helpt overheden bij de inrichting van haar aansluiting bij de netwerksamenleving. Op maat, concreet en gebaseerd op begrip van de achterliggende strategische vraag. Een goede dialoog is hard werken. DUiDT verkent samen met de opdrachtgever de relevante offline en online omgeving en achterhaalt het doel, commitment en de beschikbare vaardigheden binnen de organisatie. Op basis daarvan volgt een passend concept, proces en middelenmix. Gedurende de loop van de dialoog biedt DUiDT begeleiding bij de communicatieve stappen.

Onderzoek

Weten wat er speelt is de basis. DUiDT onderzoekt de inhoud en ontwikkeling van netwerken rondom uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. DUiDT combineert uiteenlopende offline en online kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. DUiDT voert uiteenlopende typen onderzoek uit. Denk daarbij aan quick-scan’s, haalbaarheidsonderzoeken, imago-onderzoek, literatuuronderzoek en beleidsevaluaties. Een van de specialiteiten is het uitvoeren van een netwerkanalyse en -visualisaties. Daarbij brengt DUiDT rondom een actor of thema in kaart hoe het netwerk is samengesteld en vormt zo een goede basis om het kaf van het koren te scheiden en het bepalen van je dialoog-strategie.

Inspiratie

Perspectiefwisseling zorgt voor nieuwe inzichten. DUiDT verzorgt presentaties, demonstraties, workshops en publicaties om mensen vanuit een andere bril naar een vraagstuk te laten kijken, te reflecteren op de eigen rol, en te verleiden om concrete nieuwe stappen te zetten. Voor het bepalen van de vorm en inhoud hecht DUiDT veel waarde aan samenwerking met de opdrachtgever. Niet alleen om zo goed mogelijke aan te sluiten bij de cultuur van de organisatie en/of doelgroep, maar ook omdat het een plezierige manier van werken is.