Discriminatie op internet

Wat is de aard en omvang van discriminatie op internet?

De laatste jaren neemt het aantal discriminerende opmerkingen op internet toe en verhardt de toon. Meestal gaat het om discriminatie op basis van afkomst of geloof. De politieke ambities van Sylvana Simons, de Zwarte Pieten discussie, het vluchtelingenprobleem en de gewelddadige islam zijn daar bekende voorbeelden van. Maar ook discriminatie op basis van handicap, seksuele geaardheid, leeftijd of uiterlijk krijgen online de nodige discriminerende aandacht.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet in op het verminderen van discriminatie op internet. Ze ondersteunt o.a. het Meldpunt Internetdiscriminatie (MiND) en is betrokken bij de bredere campagne ‘Zet een streep door discriminatie’.

Om meer zicht te krijgen op de aard en omvang van discriminatie op internet is DUiDT en Duidingsdienst gevraagd een analyse te maken van alle online interacties over uiteenlopende typen discriminatie. Deels zijn dat online interacties óver discriminatie (het bredere debat met voor en tegenstanders), deels ook interacties die in de kern discriminerend zijn en vaak samenklonteren in online ‘echokamers’. De analyse verkent de belangrijkste plekken, issues en het netwerk van invloedrijke actoren. Daarnaast analyseert ze het actieve netwerk rondom MiND.

Op basis van de resultaten wordt een advies geschreven wat ze kan doen om het aantal meldingen bij MiND te laten toenemen en discriminerende uitingen op internet te dempen.