Expert burgerbegroting leergang leiderschap cultuur

Welke kansen biedt de burgerbegroting voor de kunst en cultuursector?

Op verzoek van het leerprogramma voor leiders in de cultuursector (LinC) verzorgde DUiDT inbreng als expert op het vlak van burgerbegrotingen en burgerbetrokkenheid.

Een van de groepen in het leerprogramma van LinC richtte de aandacht een jaar lang op de mogelijkheden om het publiek een actieve rol te geven bij het verdelen van beschikbare budgetten voor cultuur. Met heel uiteenlopende vertegenwoordigers binnen en buiten de cultuursector zijn de principiële en praktische voor- en nadelen verkend. En in Rotterdam-Noord is een concreet experiment gedaan waarbij inwoners via een enquête konden aangeven welke cultuuraanbieders in de wijk een deel van de subsidie moesten krijgen.

Foto: Gerard Stolk op http://www.leiderschalincultuur.nl