Herhaling organisatiescan klantparticipatie Liander

Netbeheerder Liander brengt het leereffect op klantparticipatie in kaart

Netbeheerder Liander is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet en gasnet in grote delen van Nederland. Doordat steeds meer eindgebruikers zelf steeds meer energie opwekken en dat terugleveren aan het net, kan dat voor storingen zorgen. Deze energietransitie dwingt Liander om zich meer te verbinden met haar eindgebruikers en haar gedrag beter te begrijpen en op te kunnen anticiperen.

DUiDT ondersteunde de afgelopen anderhalf jaar op verschillende manieren Liander bij de manier waarop zij klantparticipatie handen en voeten kan geven. Dat begon met een organisatiescan klantparticipatie (kennis, houding, gedrag). Daarnaast is analyse en visualisatie gemaakt van de manier waarop zij zich online verbindt met anderen. Op dit moment voert DUiDT een tweede meting uit om te achterhalen op welke punten de organisatie is veranderd.

Foto header: IBM Research

liander logo

Leave a Reply

Your email address will not be published.