Netwerkanalyse Biotechnologie

Een schets van de online aandacht voor #biotech.

In opdracht van NEMO Kennislink maakte DUiDT een netwerkanalyse van de online aandacht voor biotechnologie. De resultaten worden gebruikt voor een serie publieksactiviteiten die NEMO Kennislink in 2018 organiseert rondom de maatschappelijke impact van biotechnologie. Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De analyse vormde als ‘nul-meting’ en wordt halverwege en na afloop van de campagne herhaald om te bepalen welke veranderingen zijn opgetreden. De netwerkanalyse startte met het ontwikkelen van een aantal search-queries op basis van achtergronddocumenten, gesprekken met experts en een eerste online verkenning. Naast een algemene query rondom biotechnologie is ook gebruik gemaakt van een drietal subfilters rondom specifieke toepassingsgebieden: landbouw, ziekte en duurzaamheid.

In totaal werden iets meer dan 26.000 relevante online interacties gevonden. Iets meer dan de helft daarvan ging over landbouw. Ziekte en duurzaamheid waren vergelijkbaar in omvang. Twitter was de basis voor ongeveer de helft van de online interacties, gevolgd door Facebook en een verzameling van nieuwssites. De belangrijkste gespreksonderwerpen waren ‘gentech’ en ‘crispr’. Belangrijkste hashtags waren #gmo, #biotech en #gentech. In de rapportage beschrijven we de belangrijkste ‘pieken’ in de berichtgeving en de belangrijkste online podia en actoren. Voor Twitter zijn meer gedetailleerde netwerkanalyses gemaakt op basis van onderlinge verwijzingen en combinaties van hashtags.