Netwerkanalyse Sociaal Domein

Welke organisaties werken wel en niet met elkaar samen?

De gemeente heeft DUiDT gevraagd een netwerkanalyses te maken van alle organisaties in het sociaal domein die een concreet aanbod hebben voor kwetsbare groepen. De analyse moet zicht geven in clusters van sterk en minder sterk met elkaar samenwerkende organisaties en dient als basis voor het bepalen van passende beleidsinterventies.

De gemeente Krimpenerwaard is voortgekomen uit een fusie van 5 kleinere gemeenten. In alle gemeenten zijn vele organisaties actief in het sociaal domein. Sommigen werken wel met elkaar samen, anderen niet. De vorm van die samenwerking varieert van het elkaar informeren over activiteiten tot en met een gezamenlijke dienst/voorziening voor kwetsbare groepen.

De informatie wordt verzameld door middel van interviews op locatie. De daaruit verkregen informatie vormt de basis voor analyse en visualisatie met behulp van o.a. Neo4J en Gephi. Het eindresultaat is een rapportage met een aantal heldere netwerkplaten voor vijf verschillende leefthema’s. De resultaten worden naar verwachting gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met de sector in februari 2017.

DUiDT werkt in dit project samen met Datagraver