Netwerkanalyse werkgroep omgevingsveiligheid

Hoe ziet het bestaande en gewenste netwerk eruit?

In februari 2016 verzorgde DUiDT een workshop rondom netwerken voor de landelijke Werkgroep Omgevingsveiligheid. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van omgevingsdiensten, provincies en veiligheidsregio’s. De werkgroep is een spin in het web en heeft de ambitie om kennis en ervaringen tussen de diverse bestuurlijke lagen en organisaties te versterken door meer invulling te geven aan ‘netwerken’.

Naar aanleiding van deze workshop besloot de werkgroep om concrete stappen te zetten. De eerste stap is het nauwkeuriger in kaart brengen van het totale bestaande netwerk van de leden van de werkgroep. DUiDT verkent op basis van telefonische gesprekken met alle leden welke structurele netwerkcontacten zijn hebben en hoe zij de relevantie ervan beoordelen. Ook inventariseert ze de wensen ten aanzien van verdieping en verbreding van het eigen netwerk.

De gegevens vormen de basis voor een advies over zinvolle vervolgstappen om het netwerk van de werkgroep de komende periode te verrijken.