Op weg naar een netwerkende gemeente

De gemeente Rijssen-Holten heeft DUiDT gevraagd een plan van aanpak te schrijven hoe de gemeente zich kan ontwikkelen tot een netwerkende co-creërende gemeente.

De gemeente wil een ‘netwerkende co-creërende gemeente’ worden. Een gemeente die haar inwoners kent, weet wat hen beweegt, in staat is los te laten, proactief nieuwe netwerken opzet en samen met inwoners optrekt en via co-creatie inhoudelijke vraagstukken uitwerkt. Een gemeente dus die midden in de samenleving staat, de kracht in de samenleving weet te vinden en te vergroten en proactief zoekt naar nieuwe vormen van samenwerken met haar inwoners en ondernemers.

Het project omvat afname van een groot aantal gesprekken intern en extern en inzet van het digitaal burgerpanel. Het plan van aanpak moet de gemeente inhoudelijk richting geven (doel, middelen, methoden), wat dat vraagt van de organisatie en welke impact het heeft voor de interne en externe communicatie.

Foto in de header is geplaatst op Twitter door Johan Mensing.

rijsen-holten_logo