Beleving van ‘verbindend besturen’

Wat is de afgelopen vier jaar ‘geleerd’ in de Coevordense zoektocht naar andere manieren van samenwerken?

het Coevordense college wil een overheid zijn die ‘aansluiting’ zoekt op de groeiende en veranderende ‘burgerkracht’. Deze nieuwe manier van besturen is een kansrijke maar ook ingewikkelde en gevoelige uitdaging voor alle betrokken partijen. Een spannende zoektocht waarop op voorhand nog geen pasklaar of eenduidig antwoord bestaat. De afgelopen jaren is op verschillende manieren aandacht gevraagd voor en ingespeeld op deze uitdagende ontwikkelingen.

De beleving van en ervaring met ‘verbindend besturen’ is context-afhankelijk, ontwikkelt zich in verschillende tempo’s en richtingen, en vraagt van iedereen ruimte om te kunnen vallen en weer opstaan. In het onderzoek gaan we op zoek naar die verschillende belevingen en ervaringen en proberen antwoorden te vinden op de vraag hoe en waarom het ‘werkt’ het in Coevorden? En ‘wat’ er dan precies werkt (en wat niet)? En of het valt te ‘kapitaliseren’: kunnen anderen ‘dit’ leren en het elders toepassen?

Het verkrijgen van het gewenste kwalitatieve beeld van de beleving van en ervaring met ‘verbindend besturen’ vraagt in onze ogen vooral om participatief-observerend onderzoek op locatie. We zetten daarom in op een antropologische onderzoeksmethode waarbij we op een groot aantal plekken in de gemeente op locatie zijn om aldaar te spreken met mensen en observaties te doen. We richten de aandacht op een drietal hoofddorpen en een drietal contrasterende dorpen, een tweetal wijken. Ook zien we het gemeentehuis zelf als een ‘dorp’.

In dit onderzoek zocht DUiDT samenwerking met het bureau EMMA.