Online radicalisering

Analyse verspreidingsroutes online radicale content

Voor de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid verzorgt DUiDT in samenwerking met ZumoMedia en Textgain (spin-off van CLiPS van de Universiteit van Antwerpen) een analyse van de verspreidingsroutes van online radicale content. We onderscheiden daarin drie soorten content: tekst, foto en video.

Naast deze analyse doen we een verkenning en trial rondom het tijdig identificeren van nieuwe radicale content, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar audio-visuele content. Daarnaast doen we internationaal vergelijkend onderzoek naar de aanpakken en ervaringen met het dempen van de online verspreiding van radicale content.

De onderzoeken bieden het NCTV een basis om te bepalen op welke manier zij in de Nederlandse context zinvolle vervolgstappen kan zetten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.