Ambtenaren en Openbaarheid

Hoe geven rijksoverheden invulling aan openbaarheid?

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt DUiDT samen met EMMA aan een onderzoek naar ambtenaren en openbaarheid. Het onderzoek draagt bij aan de doorontwikkeling van het beleid rondom Open Overheid.

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe rijksoverheden invulling geven aan openbaarheid en wat de ervaringen daarmee zijn (zowel positief als negatief). We onderscheiden drie analyseniveau’s: why (doel, verwachte effecten), how¬†(organisatie, cultuur) en what¬†(vaardigheden).

Het onderzoek omvat een literatuurstudie, interviews en interactieve sessies.

Bron foto: http://www.open-overheid.nl