Training netwerkvisualisatie

Wat is de beleidsmatige kracht van netwerkvisualisaties?

Voor een groeiend aantal overheden verzorgt DUiDT een training netwerkvisualisaties. In de training op maat verkennen we de verbazingwekkende wereld van netwerkvisualisaties. We gaan in op wat netwerkvisualisaties precies zijn, de netwerktheorie waarop ze zijn gebaseerd en hoe je ze beleidsmatig kunt duiden. We bespreken en demonstreren een aantal tools die je kunt gebruiken om ze te maken en wat de voor- en nadelen van die tools zijn. Tot slot presenteren we een helder stappenplan die je kunt gebruiken als je zelf een netwerkvisualisatie wilt maken.

De komende periode verzorgen we deze training voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.