Vergroten zichtbaarheid Verbindend Besturen

Hoe kan de gemeente zorgen voor meer zichtbaarheid van wat ze doet, bereikt en leert op het vlak van verbindend besturen?

De gemeente Coevorden heeft de afgelopen twee jaar actief ingezet op het stimuleren van meer maatschappelijk initiatief en het samen oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Onder de vlak van ‘verbindend besturen’ startte ze een zoektocht naar een nieuw samenspel tussen samenleving, bestuur en ambtelijke organisatie.

Veel stappen zijn al gezet, het nodige bereikt en geleerd. De gemeente is van mening dat de zichtbaarheid van verbindend besturen nog beperkt is en wil nieuwe ideeën voor activiteiten en communicatieve innovatie om dit te verbeteren. DUiDT is gevraagd daar advies te geven op basis van een aantal sessies met direct betrokkenen.