Workshop netwerkende overheid omgevingsveiligheid

Wat is een netwerkende overheid en hoe geef je daar in de praktijk handen en voeten aan?

Dat was de centrale vraag voor een workshop voor de landelijke werkgroep omgevingsveiligheid in het provinciehuis in Lelystad. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van omgevingsdiensten, provincies en veiligheidsregio’s. De werkgroep is een spin in het web en heeft de ambitie om kennis en ervaringen tussen de diverse bestuurlijke lagen en organisaties te versterken door meer invulling te geven aan ‘netwerken’.

De workshop omvatte een inleiding over de snelle ontwikkeling van de netwerksamenleving, de verschuivende rol van de overheid daarin en de veranderende vaardigheden van ambtenaren om die nieuwe rol te kunnen uitvoeren. In die context wordt voor de overheid ‘netwerken’ het leidende principe. Het vraagt om kunnen denken in netwerken tussen organisaties, denken vanuit het individu, en denken in platformen. Denken in termen van management wordt vervangen door denken in termen van engagement. Vervolgens gingen we dieper in op de de vraag wat netwerken concreet is, welke doelen het dient, welke vaardigheden daarvoor nodig zijn, en hoe je dat het beste kunt doen.

In het tweede deel verkenden we het fenomeen netwerken vanuit online perspectief, vooral om omdat achter elke online sociale media de netwerkgedachte centraal staat. Ze bieden geheel nieuwe mogelijkheden om te netwerken. De belangrijkste trends en platforms en typen gebruik passeerden de revue. Ook bespraken we de belangrijkste ingrediënten van een slimme netwerkstrategie.

Na deze inleidingen volgden drie zeer verschillende voorbeelden van andere overheidsinitiatieven die slimmer netwerken: twitterende boswachters, Pleio, en Ons Onderwijs 2032.

In het laatste deel bespraken we de resultaten van twee online scans van een aantal netwerk rondom omgevingsveiligheid. Enerzijds ging dat om het netwerk van relevante websites op het vlak van omgevingsveiligheid. De vraag die we daarbij hadden was: welke websites verwijzen naar elkaar? Daaruit bleek dat er onderling relatief weinig naar elkaar werd verwezen (geen echt netwerk dus) met één opvallend cluster van organisaties in de regio Gelderland/Overijssel. Anderzijds bespraken we drie netwerkvisualisaties van Twitteraars over omgevingsveiligheid, windmolens, en een treinongeluk in Tilburg.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.